Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

Knit the EIFFEL TOWER Eyelet Stitch





















Follow the written instructions and the video tutorial to knit this elegant stitch!






Row 1: P4 (* YO, P2Tog, P6 *) P4

Rows 2, 4, & 6: K4 (* K7, P1 *) K4


Rows 3, 5, & 7: P4 (* K1, P7 *) P4


Row 8: Purl Entire Row




Row 9: P4 (* P4, YO, P2Tog, P2 *) P4


Rows 10, 12, & 14: K4 (* K3, P1, K4 *) K4


Rows 11, 13, & 15: P4 (* P4, K1, P3 *) P4


Row 16: Purl Entire Row


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

MUST SEE...

The Blocked Box Stitch